Tuesday, June 23, 2009

HADIS PILIHAN

Daripada Abdullah bin Amr bin Ash r.a berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Bahawasanya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia. Tetapi Allah menghilangkan ilmu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpim mereka. Maka apabila pemimpim yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain”.

HR MUSLIM

No comments: